top of page
Search

Talent Codex at Bara Windsor

เกิดอะไรขึ้น!!! เมื่อ2นักวางแผนกลยุทธได้มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันละกัน... และจะดีขนาดไหนหากมีเครื่องมือที่ดีด้านการจัดการบุคลากรเข้ามาเสริมทัพให้ทีมแข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขันขั้นขีดสุดให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด(ในเครือบริษัทพาราวินเซอร์) ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับพรีเมี่ยมในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ทางทีมงาน Talent Codex Thailand เข้านำเสนอเครื่องมือคัดสรรและพัฒนาบุคลากร เพื่อวางแผนกลยุทธให้ไปยังเป้าหมาย

รู้ตน รู้ทีม จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีมามากกว่า67ปี และ80 ล้านครั้ง มีความแม่นยำถึง95%


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page