top of page
Search

💬 เคยทำแบบประเมินมาเยอะ ทำไม PI ใช้เวลาน้อยมากแค่ 2 คำถามและใช้เวลาตอบไม่ถึง 5 นาที

เคยทำแบบประเมินมาเยอะ ทำใมพีไอใช้เวลาน้อยมากแค่2คำถามและใช้เวลาตอบไม่ถึง5นาที แล้วสามารถ สแกน เจาะลึก แบบรู้ลึก-รู้จริง งง.. ใน งง.....

🫢จากที่เคยมีคำถาม “เอ๊ะ” ก็ กลายเป็นกระจ่างเป็น “อ๋อ” พร้อมแนวทางปรับให้มีความสุข

เมื่อความจริงที่ได้รับรู้จากการประเมินผลว่าจริตที่แท้ทรูคือเป็นคนละเอียด ถึ่ถ้วน จริงจังกับชีวิตมากมายและที่สำคัญมีการเปรียบเทียบจริตความ...

🏆การคัดเลือก Future Leader และ Talent ที่จำเป็นต้องใช้ความละเมียดในการคัด และการให้ความสำคัญ

การคัดเลือก Future Leader และ Talent ที่จำเป็นต้องใช้ความละเมียดในการคัด และการให้ความสำคัญที่มุ่งเน้นการออกแบบและการพัฒนาเฉพาะบุคคล...

🏆วิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรสำคัญมากที่สุดที่จะนำพาองค์กรก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จยาวนานต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรสำคัญมากที่สุดที่จะนำพาองค์กรก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จยาวนานต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจและปัญหาท...

เหนื่อยก็พัก😊ถ้าฝืนไปเรื่อยๆคือการสะสมความเครียดและทำลายสุขภาพระยะยาวดูแลรักษาตัวเองก่อนนะคะ♥️

เหนื่อยก็พัก ถ้าฝืนไปเรื่อยๆ คือการสะสมความเครียด และทำลายสุขภาพระยะยาว ดูแลรักษาตัวเองก่อนนะคะ

มาต่อกันด้วยการอ่านผลให้ผู้บริหาร ทั้งสนุกสนานและsurprisedกับผลแม่นๆเจ๋งๆ (รีวิวจากท่านผู้บริหหาร)

#ทาเลนท์โคเด็กซ์ #รู้แรงขับเคลื่อนธรรมชาติ #ค้นพบตัวเอง #talentcodex #pi #ค้นพบจริตและธรรมชาติที่แท้จริง

🎯เป้าหมาย และ แผนงานดีแค่ใหน คนไม่ใช่ ทีมไม่เหมาะ การขับเคลื่อนไปข้างหน้าคงทำได้ยาก

เป้าหมาย และ แผนงานดีแค่ใหน คนไม่ใช่ ทีมไม่เหมาะ การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมายที่ก้าวกระโดดและยั่งยืนเป็นไปได้ลำบาก แต่...

🏅พีไอเป็นแพลตฟอร์มพัฒนาและดึงศักยภาพแบบวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้ รู้ตัวตน(Self-Awareness)

พีไอเป็นแพลตฟอร์มพัฒนาและดึงศักยภาพแบบวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้ รู้ตัวตน(Self-Awareness) ที่แท้ทรูและไม่ใช่แพลตฟอร์มหมอดูทีแม่นยำเหมือนจับวา...

🎯วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนระยะสั้น กลาง และ ยาว ที่ชัดเจนเพื่อเป็นผู้นำในการศึกษา

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนระยะสั้น กลาง และ ยาว ที่ชัดเจนเพื่อเป็นผู้นำในการศึกษาและวิชาการด้วยการนำแพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อพัฒนาแบบครบวงจร...

🗝️🔑The PI launch’s day RMUTL-Chiangmai

The PI launch’s day RMUTL-Chiangmai กิจกรรมเปิดตัว “รู้จักตัวตน” ที่แท้จริงเพื่อความสุข ความเหมาะเจาะของจริตส่วนตัวและงานเพื่อพัฒนาต่อยอด...

Blog: Blog2
bottom of page