top of page
Search

Talent Codex and LPI

หลังจากการรู้จัธรรมชาติของตัวเองและการรับรู้ความคาดหวังและสภาวะการทำงานรวมทั้งพลังงานที่มีอยู่ว่ามีอยู่มากน้อยแค่ใหน การพัฒนาขั้นต่อไปของพนักงานแต่ละคนแต่ละทีมขาดอะไร Talent Codex มี Solution ต่อยอดด้วย Leadership Pipeline ด้วยการรับรองจาก สถาบัน Leadership Pipeline Institution จากประเทศเดนมาร์ค เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ไปกันให้สุดๆเลยกับการรู้ตน รู้ทีม และพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กร แบบครบวงจร ด้วย เครื่องมือค้นหาพฤติกรรมแบบวิทยาศาสต์ ที่พัฒนาโดยนักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสต์ Predictive Index จากอเมริกานานกว่า 67ปี และมีการทำประเมินแล้ว กว่า 80 ล้านครั้งจากคนทั่วโลก

มาเสริมและดึงศักยภาพตัวเองและหัวหน้างานขององค์กรต่อด้วย Leadership Pipeline ที่พิสูจน์ความสำเร็จมากมาย จากเดนมาร์ค, อังกฤษ และ อเมริกา ที่เน้นการ coachingและ workshop ต่อเนื่องเป็นขั้นบันไดจาก สถาบัน Leadership Pipeline Institution


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page