top of page
Search

Sales Transformation Session

Sales transformation workshop with key executives .. ในยามวิกฤติ น้ำหนักที่ต้องแบกและความรับผิดชอบของผู้นำและทีมงานขายเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้ามีการหามุมมองที่แตกต่างรีบปรับตัวพร้อมทั้งพยายามฉวยโอกาสที่น้อยนิดและแทบจะหาไม่เจอในยามคับขันด้วยการ”พลิก” และ “ขุด” หามาให้ได้ อาจเป็นการค้นพบความสำเร็จใด้ ดีกว่าการนั่งรอให้อะไรๆรอบตัวดีขึ้น


Cr.Unilab
8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page