top of page
Search

🧑‍🍳🧑‍🎓👨‍🎓👮🏻‍♀️👮แนวโน้วปัญหาที่เกิดจากความกดดันของนักเรียน นักศึกษามีสูงขึ้นจน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการมองหาเครื่องมือที่น่าเชื่อถือระดับนานาประเทศนำมาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยของนักเรียน นักศึกษา

🧑‍🍳🧑‍🎓👨‍🎓👮🏻‍♀️👮แนวโน้วปัญหาที่เกิดจากความกดดันของนักเรียน นักศึกษามีสูงขึ้นจน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการมองหาเครื่องมือที่น่าเชื่อถือระดับนานาประเทศนำมาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยของนักเรียน นักศึกษาใด้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริง และเลือกเรียน เลือกอาชีพ ที่ตรงจุด ถูกจริต กับตนเอง เพื่อไม่ต้องเสียเวลาเรียน/ทำในสิ่งที่ไม่ใช่🎖️

Cr.คณะ ผบห. มหาวิทยาลัยศรีประทุม🙏🏻

#รู้แรงขับเคลื่อนธรรมชาติ #ค้นพบตัวเอง #ประเภทของคน #selfawareness #talententcodex #แบบประเมินพฤติกรรม #ทาเลนท์โคเด็กซประเทศไทย9 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page