top of page
Search

🥨🍝🍳🍡พรุ่งนี้ 15 ก.พ 66 พบกันค่ะ🍒🍱ทางออกเรื่องคนที่ใช่ ทีมที่เก่ง กลยุทธ์เหมาะสม ด้วยพีไอ

พรุ่งนี้ 15 ก.พ 66 พบกันค่ะ ทางออกเรื่องคนที่ใช่ ทีมที่เก่ง กลยุทธ์เหมาะสม ด้วยพีไอ รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร สู่ความเป็นเลิศด้วยเป้าหมายเดียวกัน

#รู้ตนรู้ทีมรู้องค์กร #ทาเลนท์โคเด็กซ์ #ดูคนออก #บอกคนได้ #เลือกคนเป็น #FBI #foodbusinessacubator #speaker #รู้แรงขับเคลื่อนธรรมชาติ #การค้นพบทีม #pi #แนทวิพัฒนาพร #เคล็ดลับการเลือกคน


1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page