top of page
Search

ประสบการณ์จริงของท่านอาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน

Updated: Jan 20, 2023

ประสบการณ์จริงของท่านอาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน

ประโยชน์ของทุกๆคนที่จะได้รับร่วมกันคือ “ลดความขัดแย้ง ของการเห็นต่าง” และ “เข้าใจความแตกต่างที่มีคุณค่าของดันและกัน” สุดท้ายคือ ยอมรับและมีความสุขได้ด้วยความเป็นตัวของตัวเองและของผู้ร่วมงานคนอื่นๆ

ทุกๆคนควรได้รับรู้และได้ทำในสิ่งที่ตรงจริต และตรงกับสิ่งที่มีมาโดยธรรมชาติ จะทำให้มีความสุขและทำได้ดี(เลิศ)แบบไม่ต้องพยายามและมีความสุขที่ได้ทำ

“Self Awareness” การค้นพบและรับรู้ตัวตนที่แท้จริงคือคำตอบเพื่อค้นหาและนำมาซึ่งผลสำเร็จแบบง่ายดายพร้อมความสุขที่แท้จริง !!!!

Cr.มทร.ล้านนา


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page