top of page
Search

ประสบการณ์จริงของท่านอาจารย์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก

ประสบการณ์จริงของท่านอาจารย์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก

รู้จักตัวตนแท้จริงของตัวเองชัดขึ้น ยอมรับข้อเท็จจริงว่าตัวเองทีข้อควรพัฒนาต่อยอดให้เก่งขึ้นแทนที่จะต่อต้านและมีอีโก้ สบายใจและเข้าใจตัวเองและผู้ร่วมงานแลัอื่นมากขึ้น

ทุกๆคนควรได้รับรู้และได้ทำในสิ่งที่ตรงจริต และตรงกับสิ่งที่มีมาโดยธรรมชาติ จะทำให้มีความสุขและทำได้ดี(เลิศ)แบบไม่ต้องพยายามและมีความสุขที่ได้ทำ

“Self Awareness” การค้นพบและรับรู้ตัวตนที่แท้จริงคือคำตอบเพื่อค้นหาและนำมาซึ่งผลสำเร็จแบบง่ายดายพร้อมความสุขที่แท้จริง !!!!

Cr.มทร.ล้านนาพิษณุโลก


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page