top of page
Search

💊คุณกำลังหาสาเหตุของการลาออกของพนักงานอยู่หรือไม่ ?

คุณกำลังหาสาเหตุของการลาออกของพนักงานอยู่หรือไม่ ? หาคำตอบไม่เจอเพราะ ตรวจสอบความเป็นไปได้ต่างๆครบหมดดังนี้

1. ชื่อเสียงภาพพจน์บริษัทดีน่าเชื่อถือในสังคม 2. เงินเดือนและสวัสดิการเท่าเทียมกับตลาด 3. แผนพัฒนาและการเรียนรู้มีให้พร้อม 4. มีกลยุทธ์และการทิศทางการเติบโตชัดเจน

ทำไม และ ทำไม อัตราการลาออกและอัตราการรักษาพนักงานที่ดีและมีค่าไว้ไม่ได้ แต่คงไว้ซึ่งพนักงานที่ไม่ต้องการ?

คำตอบที่ชัดๆ และมีทางออกให้ แต่ ผบห.และ ผู้ตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ กลับไม่กล้ายอมรับและเผชิญความจริงที่ท้าทาย เป็นเพราะอีโก้ของท่าน หรือเป็นเพราะรับไม่ได้ที่ตัดสินใจผิด หรือเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรที่ทำตามหัวหน้างานที่มีแนวทางทำงานแบบเอาตัวรอดและอยู่ให้ครบเดือนรอรับเงินเดือนและเมื่อคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานได้แบบอย่างและ ทำตามรุ่นเก่า วงจรนี้จะทำให้องค์กรล้มได้เมื่อรากฐานที่มีมา หากไม่เริ่มแก้ไขไม่เริ่มทำอะไรจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่กลายเป็นดีเอนเอ แก้ยากมากขึ้นและสุดท้าบก็ต้องปล่อยให้องค์กรดีๆสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย


1 view0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page