top of page
Search

ข้อควรคิดจากกิจกรรม "เสวนาประสาพี่น้อง"

คุณสวัช รูปเตี้ย:🏆

ชวนให้คิดกับกิจกรรมดีๆ การเอาก้อนหิน กรวด ทราย ใส่ขวดโหล

ก้อนหิน คือครอบครัว สุขภาพ

กรวด คือหน้าที่การงาน การศึกษา

ทราย คือสิ่งที่มีความจำเป็นน้อยสุด

อยู่ที่ว่าใครจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดก่อนหลัง ไม่มีถูก ไม่มีผิด และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรองเท้า รองเท้าเปรียบเสมือนหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ การเอารองเท้าของคนอื่นมาใส่ บางครั้งอาจจะใส่สะบาย หรือ ลำบากกว่าเดิม มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการ เปรียบได้กับการทำงานบางครั้งเราต้องมีการปรับตัวของเราเองเช่นกัน 🥂

คุณแนท วิพัฒนพร:🎖

ขอบคุณมากๆนะคะน้องเต่า

และสิ่งที่ได้จากการเปลี่ยนรองเท้าที่เปรียบเสมือน “หน้าที่และงานของแต่ละคน”

วัถุประสงค์คือ จะได้เข้าใจลึกซึ้งว่างานเราที่ว่ายาก(รองเท้าของเราที่เป็นรองเท้าผ้าใบ) งานคนอื่น(รองเท้าส้นสูง)ที่เราลองไปใส่(ลองไปทำ) มันไม่ง่ายเหทือนที่คิดและเห็น ทางที่ดีที่สุดคือปรับเปลี่ยนความคิด การทำงานและเข้าใจกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน👏เพื่อความสำเร็จร่วมกันนั่นเองค่ะ

#WPM Group

#ที่1เรื่องคน

#แนท_วิพัฒนพร


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page