top of page
Search

💝การสื่อสาร การพูดคุย สำหรับบางคนอาจดูเป็นเรื่องยากหากจำเป็นต้องนำมาแก้ไข และ ปรับความเข้าใจกัน 💝แต่สำหรับบางคน การพูดคุย ปรับใจ ปรับทิศทาง การทำงาน มันเป็นเรื่องจำเป็นและควรทำเพราะทำได้ง่ายๆสบายๆแ

💝การสื่อสาร การพูดคุย สำหรับบางคนอาจดูเป็นเรื่องยากหากจำเป็นต้องนำมาแก้ไข และ ปรับความเข้าใจกัน

💝แต่สำหรับบางคน การพูดคุย ปรับใจ ปรับทิศทาง การทำงาน มันเป็นเรื่องจำเป็นและควรทำเพราะทำได้ง่ายๆสบายๆแต่ไดเผลลัพย์ที่ดีและจบๆไป

🗝️🔑สุดท้ายแล้ว คุณเป็นคนกำหนดว่าจะยึดกับ “เรื่องค้างใจ” ต่อไป หรือ จัดการกับมันให้จบๆไป

#เรื่องค้างใจ #รู้ตนรู้ทีมรู้องค์กร #ทาเลนท์โคเด็กซประเทศไทย #พัฒนาตนเอง0 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page