top of page
Search

สิ่งที่พบเจอกับคนหลากหลายประเภท และหลากหลายอาชีพ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่เข้าใจได้

สิ่งที่พบเจอกับคนหลากหลายประเภท และหลากหลายอาชีพ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่เข้าใจได้ และไม่ใช่เพราะเป็นคนเก่ง คนดีหรือโลกสวย...

🏆A day with PI journey for executives🏆

เมื่อผู้บริหารมุ่งเน้นการเข้าใจแรงผลักดันโดยธรรมชาติของทีม เพื่อต่อยอดการค้นหา, พัฒนา และ ดึงศักยภาพคนเก่ง สู่เป้าหมายองค์กร...

Blog: Blog2
bottom of page